Tổng thống Nga công du châu Phi

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Ngày 23-6, Tổng thống Nga Đmi-tơ-ri Mét-vê-đép đã tới Ai Cập, bắt đầu chuyến công du châu Phi 4 ngày nhằm tăng cường quan hệ với các đối tác truyền thống và thúc đẩy lợi ích kinh tế của Mát-xcơ-va tại khu vực Nam Xa-ha-ra đầy tiềm năng.

    Chuyến đi này được thực hiện sau khi Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma khẳng định "hướng đi mới" của mình ở Trung Đông trong bài phát biểu tại Cai-rô (Ai Cập) hồi đầu tháng. Ngoài các cuộc hội đàm với Tổng thống Ai Cập Hô-ni Mu-ba-rắc về cuộc xung đột I-xra-en - Pa-le-xtin, thúc đẩy quan hệ hợp tác Nga - Ai Cập, ông Mét-vê-đép cũng sẽ thăm trụ sở Liên đoàn A-rập (AL). Sau Ai Cập, Tổng thống Nga sẽ đến Ni-giê-ri-a, Na-mi-bi-a và An-gô-la. Dự kiến, các lợi ích kinh tế của Mát-xcơ-va sẽ là chủ đề chính trong chuyến thăm của ông Mét-vê-đép đến các quốc gia này.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/vn/44/211304/