Tổng thống Israel chuẩn bị chỉ định thủ tướng

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Theo dự kiến, Tổng thống (TT) Israel Shimon Peres bắt đầu tham khảo ý kiến các nhà lãnh đạo đảng phái trong quốc hội vào tối 18-2 nhằm chỉ định thủ tướng mới với điều kiện người đó phải tập hợp được hơn 60 người ủng hộ trong tổng số 120 ghế đại biểu để thành lập nội các.

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090219121630719P0C1006/tong-thong-israel-chuan-bi-chi-dinh-thu-tuong.htm