Tổng thống Hàn Quốc sẵn sàng thực hiện ngoại giao con thoi

    Báo VTC News
    2 đăng lạiGốc

    Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak ngày 11/3 đã tuyên bố sẵn sàng thực hiện "ngoại giao con thoi" với CHDCND Triều Tiên nhằm thúc đẩy quan hệ liên Triều.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/239796/Default.aspx