Tổng Công ty Viglacera giãn tiến độ 9 dự án

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Tổng Công ty Viglacera cho biết đã quyết định giãn tiến độ 9 dự án đầu tư do chưa chuẩn bị xong thủ tục.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/170798