Tôi đi... Nhà nghỉ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Ai cùng thấy rằng trong những năm gần đây tại các thành phố lớn, nhất là Hà Nội, số lượng nhà nghỉ mọc lên rất nhiều. Dường như nhà nghỉ đã trở thành nơi hẹn hò "lý tưởng" của tất cả các tầng lớp, lứa tuổi, chứ không riêng gì giới trẻ.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=8&NewsId=38330