Đồng đô la liệu có tiếp tục tăng trong tuần tới?

Đồng đô la liệu có tiếp tục tăng trong tuần tới?

Tỷ giá ngoại tệ 18.1: USD chợ đen và thế giới cùng giảm

Tỷ giá ngoại tệ 18.1: USD chợ đen và thế giới cùng giảm

Tỷ giá ngoại tệ ngày 18/1: Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tăng giá USD

Tỷ giá ngoại tệ ngày 18/1: Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tăng giá USD

Giá USD thế giới tăng, trong nước giảm

Giá USD thế giới tăng, trong nước giảm

Tỷ giá ngoại tệ 17.1: USD diễn biến trái chiều, cảnh báo rủi ro lớn

Tỷ giá ngoại tệ 17.1: USD diễn biến trái chiều, cảnh báo rủi ro lớn

Tỷ giá ngoại tệ 16.1: USD chợ đen, đồng Euro cùng giảm mạnh

Tỷ giá ngoại tệ 16.1: USD chợ đen, đồng Euro cùng giảm mạnh

Ngân hàng Nhà nước liên tục tăng tỉ giá USD/VNĐ

Ngân hàng Nhà nước liên tục tăng tỉ giá USD/VNĐ

Tỷ giá trung tâm tăng mạnh lên mức kỷ lục

Tỷ giá trung tâm tăng mạnh lên mức kỷ lục

Tỷ giá ngoại tệ 15.1: USD tự do giảm ngược chiều Ngân hàng Nhà nước

Tỷ giá ngoại tệ 15.1: USD tự do giảm ngược chiều Ngân hàng Nhà nước

Tỷ giá trung tâm VND/USD vọt tăng cao nhất từ trước đến nay, thị trường tự do tăng mạnh

Tỷ giá trung tâm VND/USD vọt tăng cao nhất từ trước đến nay, thị trường tự do tăng mạnh

Tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng lên mức cao, thị trường tự do đảo chiều đi xuống

Tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng lên mức cao, thị trường tự do đảo chiều đi xuống

Tỷ giá ngoại tệ 14.1: USD phục hồi, đồng Euro giảm mạnh

Tỷ giá ngoại tệ 14.1: USD phục hồi, đồng Euro giảm mạnh

Tỷ giá ngoại tệ ngày 14/1: Giá USD thế giới và trong nước cùng tăng

Tỷ giá ngoại tệ ngày 14/1: Giá USD thế giới và trong nước cùng tăng

Tỷ giá ngoại tệ ngày 11/1: Giá USD trong nước giảm theo thế giới

Tỷ giá ngoại tệ ngày 11/1: Giá USD trong nước giảm theo thế giới

Tỷ giá ngoại tệ ngày 10/1: Bất ổn nội bộ, USD giảm nhanh

Tỷ giá ngoại tệ ngày 10/1: Bất ổn nội bộ, USD giảm nhanh

Tỷ giá ổn định trong một vài tuần tới

Tỷ giá ổn định trong một vài tuần tới

Tỷ giá trung tâm giảm, các ngân hàng thương mại đồng loạt giảm giá USD

Tỷ giá trung tâm giảm, các ngân hàng thương mại đồng loạt giảm giá USD

Tỷ giá ngoại tệ ngày 10/1: Giá USD lao dốc

Tỷ giá ngoại tệ ngày 10/1: Giá USD lao dốc

Ngân hàng Nhà nước tăng giá USD

Ngân hàng Nhà nước tăng giá USD

Tỉ giá ngoại tệ 9.1: USD chợ đen giảm ngược chiều thế giới

Tỉ giá ngoại tệ 9.1: USD chợ đen giảm ngược chiều thế giới

Tỷ giá trung tâm bất ngờ tăng mạnh, các ngoại tệ mạnh giảm giá

Tỷ giá trung tâm bất ngờ tăng mạnh, các ngoại tệ mạnh giảm giá

Tỷ giá ngoại tệ ngày 9/1: Giá USD tiếp tục tăng mạnh

Tỷ giá ngoại tệ ngày 9/1: Giá USD tiếp tục tăng mạnh

Tỷ giá VND/USD tăng – giảm trái chiều

Tỷ giá VND/USD tăng – giảm trái chiều

Tỷ giá ngoại tệ ngày 8/1: Ngân hàng thương mại tăng mạnh giá USD

Tỷ giá ngoại tệ ngày 8/1: Ngân hàng thương mại tăng mạnh giá USD

Đồng USD trên thị trường tự do tăng mạnh

Đồng USD trên thị trường tự do tăng mạnh

Năm 2018, tỷ giá trung tâm tăng 1,78%

Năm 2018, tỷ giá trung tâm tăng 1,78%

Tỷ giá ngoại tệ 27/12: USD chợ đen và ngân hàng giảm cực mạnh

Tỷ giá ngoại tệ 27/12: USD chợ đen và ngân hàng giảm cực mạnh

Tỷ giá thong thả tiến về mục tiêu tăng 2%

Tỷ giá thong thả tiến về mục tiêu tăng 2%

Tỷ giá lặng sóng trước cuộc họp của FED

Tỷ giá lặng sóng trước cuộc họp của FED

Tỷ giá trung lên mức cao nhất từ đầu năm

Tỷ giá trung lên mức cao nhất từ đầu năm

Ngân hàng thương mại giảm giá trao đổi USD

Ngân hàng thương mại giảm giá trao đổi USD

Tỉ giá trung tâm tiếp tục tăng

Tỉ giá trung tâm tiếp tục tăng

Tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng mạnh, ngân hàng thương mại ngược chiều giảm giá USD

Tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng mạnh, ngân hàng thương mại ngược chiều giảm giá USD

Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước nâng giá bán USD

Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước nâng giá bán USD

Tỷ giá ngoại tệ 6.12: Giá USD chợ đen ngược chiều ngân hàng

Tỷ giá ngoại tệ 6.12: Giá USD chợ đen ngược chiều ngân hàng

Tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng, thị trường tự do cùng xu hướng đi lên

Tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng, thị trường tự do cùng xu hướng đi lên

Tỷ giá ngoại tệ 22.11: USD chợ đen ngang giá, tỷ giá ngân hàng tiếp tục tăng

Tỷ giá ngoại tệ 22.11: USD chợ đen ngang giá, tỷ giá ngân hàng tiếp tục tăng

Tỷ giá ngoại tệ 6.11: USD tự do giảm sốc

Tỷ giá ngoại tệ 6.11: USD tự do giảm sốc

Tỷ giá hôm nay 1.11: USD tự do tăng nóng cùng đà thế giới

Tỷ giá hôm nay 1.11: USD tự do tăng nóng cùng đà thế giới

Tỷ giá trung tâm tăng, giá USD trên thị trường tự do tăng mạnh

Tỷ giá trung tâm tăng, giá USD trên thị trường tự do tăng mạnh