Ngân hàng không thể làm thay cơ quan thuế

Ngân hàng không thể làm thay cơ quan thuế

Bộ trưởng Bộ Tài chính được quyền xóa nợ thuế từ 5 tỷ đồng trở lên

Bộ trưởng Bộ Tài chính được quyền xóa nợ thuế từ 5 tỷ đồng trở lên

Sửa đổi Luật Quản lý thuế: Tạo cơ sở cho quản lý thuế hiện đại

Sửa đổi Luật Quản lý thuế: Tạo cơ sở cho quản lý thuế hiện đại

Cơ quan thuế vẫn muốn 'đòi' nhà băng cung cấp thông tin tài khoản

Cơ quan thuế vẫn muốn 'đòi' nhà băng cung cấp thông tin tài khoản

Bên lề Quốc hội: Những bất cập trong Luật Quản lý thuế cần sửa đổi

Bên lề Quốc hội: Những bất cập trong Luật Quản lý thuế cần sửa đổi

Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi): Tạo cơ sở cho quản lý thuế hiện đại

Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi): Tạo cơ sở cho quản lý thuế hiện đại

Sẽ trao quyền xóa nợ cho Bộ trưởng Bộ Tài chính và các Cục trưởng

Sẽ trao quyền xóa nợ cho Bộ trưởng Bộ Tài chính và các Cục trưởng

Dự án Luật Quản lý thuế: Bộ trưởng Tài chính có quyền xóa nợ thuế từ 5 tỷ đồng trở lên

Dự án Luật Quản lý thuế: Bộ trưởng Tài chính có quyền xóa nợ thuế từ 5 tỷ đồng trở lên

Sửa Luật Quản lý thuế: Tập trung quyền xóa nợ cho Bộ trưởng

Sửa Luật Quản lý thuế: Tập trung quyền xóa nợ cho Bộ trưởng

Trình Quốc hội dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi): Đề xuất bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Trình Quốc hội dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi): Đề xuất bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Bổ sung quy định về quản lý thuế đối với hoạt động thương mại

Bổ sung quy định về quản lý thuế đối với hoạt động thương mại

Hoàn thiện thể chế quản lý thuế, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh

Hoàn thiện thể chế quản lý thuế, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh

Cảnh báo số liệu nợ sai do nguyên nhân từ phía người nộp thuế

Cảnh báo số liệu nợ sai do nguyên nhân từ phía người nộp thuế

Hơn 70% sai lệch số liệu nợ thuế do người nộp thuế

Hơn 70% sai lệch số liệu nợ thuế do người nộp thuế

70% sai lệch về số liệu nợ thuế do người nộp thuế khai sai

70% sai lệch về số liệu nợ thuế do người nộp thuế khai sai

Sai lệch số liệu tiền nộp thuế chủ yếu do khai sai

Sai lệch số liệu tiền nộp thuế chủ yếu do khai sai

Thêm trường hợp tạm dừng cưỡng chế thuế

Những lợi ích khi sử dụng hóa đơn điện tử

Những lợi ích khi sử dụng hóa đơn điện tử