Hoãn phiên xử nhóm thanh tra nhận tiền bảo kê xe tải

Hoãn phiên xử nhóm thanh tra nhận tiền bảo kê xe tải

Ngày 12/5, TAND TP Hà Nội quyết định hoãn phiên tòa xét xử 7 bị cáo trong vụ án đưa – nhận hối lộ để bảo kê...
Hoãn xử để làm rõ một số tài liệu

Hoãn xử để làm rõ một số tài liệu

Hoãn xét xử vụ bảo kê logo 'xe vua' để xác minh thêm tài liệu, chứng cứ

Hoãn xét xử vụ bảo kê logo 'xe vua' để xác minh thêm tài liệu, chứng cứ

Hoãn xử 4 cựu thanh tra giao thông bảo kê logo 'xe vua'

Hoãn xử 4 cựu thanh tra giao thông bảo kê logo 'xe vua'

Hoãn phiên xét xử 4 cựu cán bộ Thanh tra Giao thông 'bảo kê' xe tải

Hoãn phiên xét xử 4 cựu cán bộ Thanh tra Giao thông 'bảo kê' xe tải

Hoãn phiên xét xử nguyên 4 cán bộ thanh tra giao thông bảo kê logo 'xe vua'

Hoãn phiên xét xử nguyên 4 cán bộ thanh tra giao thông bảo kê logo 'xe vua'

Tạm hoãn phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ bảo kê logo 'xe vua'

Tạm hoãn phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ bảo kê logo 'xe vua'

Hoãn xử vụ Thanh tra Giao thông 'bảo kê' phương tiện vi phạm

Hoãn xử vụ Thanh tra Giao thông 'bảo kê' phương tiện vi phạm

Hoãn xử 4 nguyên cán bộ thanh tra giao thông bảo kê logo 'xe vua'

Hoãn xử 4 nguyên cán bộ thanh tra giao thông bảo kê logo 'xe vua'

Chưa ra phán quyết vụ Thanh tra giao thông bảo kê 'xe Vua' ở Hà Nội

Chưa ra phán quyết vụ Thanh tra giao thông bảo kê 'xe Vua' ở Hà Nội

Bất ngờ hoãn phiên tòa xét xử 4 cựu thanh tra giao thông bảo kê 'logo xe vua'

Bất ngờ hoãn phiên tòa xét xử 4 cựu thanh tra giao thông bảo kê 'logo xe vua'

Hoãn xử vụ bảo kê xe quá tải, xác minh thêm chứng cứ hối lộ

Hoãn xử vụ bảo kê xe quá tải, xác minh thêm chứng cứ hối lộ

Hoãn phiên xét xử vụ 4 cựu cán bộ thanh tra giao thông bảo kê 'logo xe vua'

Hoãn phiên xét xử vụ 4 cựu cán bộ thanh tra giao thông bảo kê 'logo xe vua'

Bất ngờ hoãn tòa 4 nguyên thanh tra nhận hối lộ 'bảo kê' xe quá tải

Bất ngờ hoãn tòa 4 nguyên thanh tra nhận hối lộ 'bảo kê' xe quá tải

Hoãn xét xử nhóm thanh tra giao thông bảo kê 'xe vua' tại Hà Nội

Hoãn xét xử nhóm thanh tra giao thông bảo kê 'xe vua' tại Hà Nội

Hoãn tòa vụ thanh tra giao thông nhận hối lộ vì còn 'điểm mờ'

Hoãn tòa vụ thanh tra giao thông nhận hối lộ vì còn 'điểm mờ'

Hoãn xử vụ 'bảo kê' logo 'xe vua' để xác minh một số tài liệu

Hoãn xử vụ 'bảo kê' logo 'xe vua' để xác minh một số tài liệu

Bất ngờ hoãn xử 4 cựu thanh tra 'bảo kê logo xe vua'

Bất ngờ hoãn xử 4 cựu thanh tra 'bảo kê logo xe vua'

3 nghi 4 ngờ vụ 'bảo kê logo xe vua'

3 nghi 4 ngờ vụ 'bảo kê logo xe vua'

Lời khai đưa và nhận hối lộ của nhóm bảo kê 'xe Vua' ở Hà Nội

Lời khai đưa và nhận hối lộ của nhóm bảo kê 'xe Vua' ở Hà Nội

Vụ TTGT bảo kê 'xe vua': Bị cáo khai có cán bộ nhận mỗi tháng 60 triệu đồng

Vụ TTGT bảo kê 'xe vua': Bị cáo khai có cán bộ nhận mỗi tháng 60 triệu đồng

Nhóm thanh tra giao thông nhận hối lộ hơn 300 triệu đồng 'bảo kê' phương tiện vi phạm

Nhóm thanh tra giao thông nhận hối lộ hơn 300 triệu đồng 'bảo kê' phương tiện vi phạm

4 thanh tra giao thông nhận hối lộ hơn 300 triệu

4 thanh tra giao thông nhận hối lộ hơn 300 triệu

Các cựu Thanh tra giao thông nhận hàng trăm triệu đồng để 'bảo kê xe vua'

Các cựu Thanh tra giao thông nhận hàng trăm triệu đồng để 'bảo kê xe vua'

Bốn cựu TTGT Hà Nội dùng thủ đoạn gì để bảo kê 'xe vua'?

Bốn cựu TTGT Hà Nội dùng thủ đoạn gì để bảo kê 'xe vua'?

Nhóm cựu cán bộ Thanh tra Giao thông 'bảo kê' xe vi phạm khai thế nào?

Nhóm cựu cán bộ Thanh tra Giao thông 'bảo kê' xe vi phạm khai thế nào?

Bất ngờ lời khai cán bộ đội thanh tra trong vụ 'bảo kê' logo 'xe vua'

Bất ngờ lời khai cán bộ đội thanh tra trong vụ 'bảo kê' logo 'xe vua'

4 cựu cán bộ thanh tra giao thông hầu tòa vì 'bảo kê' cho logo xe vua ở Hà Nội

4 cựu cán bộ thanh tra giao thông hầu tòa vì 'bảo kê' cho logo xe vua ở Hà Nội

Xét xử nguyên 4 cán bộ thanh tra giao thông bảo kê logo 'xe vua'

Xét xử nguyên 4 cán bộ thanh tra giao thông bảo kê logo 'xe vua'

Cựu thanh tra giao thông Hà Nội khai, nhận hối lộ vì 'hoàn cảnh xô đẩy'

Cựu thanh tra giao thông Hà Nội khai, nhận hối lộ vì 'hoàn cảnh xô đẩy'

Xét xử 4 cựu thanh tra giao thông bảo kê 'xe vua' ở Hà Nội

Xét xử 4 cựu thanh tra giao thông bảo kê 'xe vua' ở Hà Nội

Xét xử 4 Thanh tra giao thông bảo kê logo 'xe vua'

Xét xử 4 Thanh tra giao thông bảo kê logo 'xe vua'

Hà Nội: Xét xử cựu Thanh tra Giao thông nhận hối lộ bảo kê logo 'xe vua'

Hà Nội: Xét xử cựu Thanh tra Giao thông nhận hối lộ bảo kê logo 'xe vua'

Xét xử nhóm bị cáo nguyên Thanh tra Giao thông 'bảo kê' xe quá tải

Xét xử nhóm bị cáo nguyên Thanh tra Giao thông 'bảo kê' xe quá tải

Xét xử 4 bị cáo nguyên Thanh tra Giao thông bảo kê logo 'xe vua'

Xét xử 4 bị cáo nguyên Thanh tra Giao thông bảo kê logo 'xe vua'