Phát huy vai trò của một đại học vùng

Phát huy vai trò của một đại học vùng

Với vai trò là đại học vùng, bên cạnh nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực, những năm gần đây Trường đại học...
Tăng cường bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các cơ sở giáo dục

Tăng cường bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các cơ sở giáo dục