Quận Tân Phú tiếp tục giải quyết kịp thời các kiến nghị của cử tri

Quận Tân Phú tiếp tục giải quyết kịp thời các kiến nghị của cử tri

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND quận Tân Phú đã thực hiện tốt chức năng trong quyết định các vấn đề quan...