Video hiếm: Rắn cạp nia 'khủng' cực độc bị chính đồng loại ăn thịt trong đêm

Đoạn video ghi lại hình ảnh con rắn cạp nia đã bị chính đồng loại của mình 'xơi tái' ngay trong đêm.