Đón tết nay, nhớ tết xưa...

Đón tết nay, nhớ tết xưa...

Đã là người Việt Nam thì sang giàu hay nghèo khó, đang trong hay ngoài nước, mỗi khi tết đến xuân về, đều...