Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 7-11/6: Giảm tới gần 90% giá trị bán ròng

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 7-11/6: Giảm tới gần 90% giá trị bán ròng

Trái với xu hướng bán ồ ạt của nhà đầu tư trong nước, khối ngoại đã có những tín hiệu tích cực khi giảm...
Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 10/6: Mua ròng 235 tỷ đồng, tâm điểm là HPG

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 10/6: Mua ròng 235 tỷ đồng, tâm điểm là HPG

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 31/5-4/6: Bán ròng kỷ lục gần 6.200 tỷ đồng, riêng HPG chiếm hơn 50%

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 31/5-4/6: Bán ròng kỷ lục gần 6.200 tỷ đồng, riêng HPG chiếm hơn 50%

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 3/6: Tiếp tục bán ròng 1.130 tỷ đồng

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 3/6: Tiếp tục bán ròng 1.130 tỷ đồng

Khối ngoại mua ròng trên UPCoM trong tháng 5

Khối ngoại mua ròng trên UPCoM trong tháng 5

Giá trị giao dịch toàn thị trường UPCoM tăng 12,73%, khối ngoại vẫn mua ròng

Giá trị giao dịch toàn thị trường UPCoM tăng 12,73%, khối ngoại vẫn mua ròng

Cơ cấu MSCI, khối ngoại gom ròng mạnh THD và SHB

Cơ cấu MSCI, khối ngoại gom ròng mạnh THD và SHB

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 27/5: Đẩy mạnh chốt lời dòng bank, tiếp tục mua ròng hơn 250 tỷ đồng

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 27/5: Đẩy mạnh chốt lời dòng bank, tiếp tục mua ròng hơn 250 tỷ đồng

Kỷ lục khối ngoại: Xả ròng 24.000 tỷ đồng trong 5 tháng, VNM, HPG dẫn đầu

Kỷ lục khối ngoại: Xả ròng 24.000 tỷ đồng trong 5 tháng, VNM, HPG dẫn đầu

Bất chấp thị trường thăng hoa, khối ngoại vẫn xả ròng trăm tỷ

Bất chấp thị trường thăng hoa, khối ngoại vẫn xả ròng trăm tỷ

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 19/5: Tranh thủ chốt lời bluechip, bán ròng 345 tỷ đồng

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 19/5: Tranh thủ chốt lời bluechip, bán ròng 345 tỷ đồng

Khối ngoại bán ròng mạnh trên 3 sàn, nhưng mua ròng qua ETF

Khối ngoại bán ròng mạnh trên 3 sàn, nhưng mua ròng qua ETF

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 10-14/5: Sôi động cổ phiếu ngân hàng, bán ròng hơn 3.650 tỷ đồng

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 10-14/5: Sôi động cổ phiếu ngân hàng, bán ròng hơn 3.650 tỷ đồng

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 4-7/5: Bán ròng tới gần 3.000 tỷ đồng, tâm điểm là HPG và VPB

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 4-7/5: Bán ròng tới gần 3.000 tỷ đồng, tâm điểm là HPG và VPB

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 6/5: Bán ròng tới hơn 1.175 tỷ đồng

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 6/5: Bán ròng tới hơn 1.175 tỷ đồng

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 4/5: Bán mạnh cổ phiếu HPG và VPB

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 4/5: Bán mạnh cổ phiếu HPG và VPB

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 28/4: Liên tiếp mua vào cổ phiếu HDB

Giao dịch chứng khoán khối ngoại ngày 28/4: Liên tiếp mua vào cổ phiếu HDB