Voọc đen má trắng quý hiếm chào đời ở Mỹ

Voọc đen má trắng quý hiếm chào đời ở Mỹ

Voọc đen má trắng quý hiếm vừa chào đời ở Mỹ được đặt tên 'Quý Báu', loài voọc này nằm trong danh sách động...
Voọc đen má trắng quý hiếm chào đời ở Mỹ

Voọc đen má trắng quý hiếm chào đời ở Mỹ