Năm 2021, khả năng kim ngạch xuất nhập khẩu 'cán mốc' 600 tỷ USD

Năm 2021, khả năng kim ngạch xuất nhập khẩu 'cán mốc' 600 tỷ USD

Xuất khẩu, nhập khẩu cùng tăng trưởng khả qua trong quý đầu tiên của năm đưa quy mô kim ngạch xuất nhập...
Thương mại Việt Nam - Ấn Độ tăng 34% trong 3 tháng đầu năm 2021

Thương mại Việt Nam - Ấn Độ tăng 34% trong 3 tháng đầu năm 2021

Cán cân thương mại hàng hóa thặng dư gần 2,8 tỷ USD

Cán cân thương mại hàng hóa thặng dư gần 2,8 tỷ USD

Xuất siêu 3 tháng đầu năm 2021 vọt lên 2,79 tỷ USD

Xuất siêu 3 tháng đầu năm 2021 vọt lên 2,79 tỷ USD

Rủi ro khi xuất khẩu phụ thuộc vào FDI

Rủi ro khi xuất khẩu phụ thuộc vào FDI

Quý I/2021: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu ước tính đạt 152,65 tỷ USD

Quý I/2021: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu ước tính đạt 152,65 tỷ USD

Xuất khẩu gỗ kỳ vọng đạt kỷ lục mới

Xuất khẩu gỗ kỳ vọng đạt kỷ lục mới

Xuất siêu 2 tỷ USD trong quý I/2021

Xuất siêu 2 tỷ USD trong quý I/2021

Xuất nhập khẩu phục hồi mạnh mẽ, Việt Nam xuất siêu 2 tỷ USD trong quý I/2021

Xuất nhập khẩu phục hồi mạnh mẽ, Việt Nam xuất siêu 2 tỷ USD trong quý I/2021

Từ nhập siêu chuyển sang xuất siêu: Thành công trong hội nhập kinh tế quốc tế

Từ nhập siêu chuyển sang xuất siêu: Thành công trong hội nhập kinh tế quốc tế

Xuất nhập khẩu hồi phục mạnh mẽ, Việt Nam xuất siêu 2,03 tỷ USD trong quý I/2021

Xuất nhập khẩu hồi phục mạnh mẽ, Việt Nam xuất siêu 2,03 tỷ USD trong quý I/2021

Xuất, nhập khẩu phục hồi mạnh mẽ, xuất siêu 2,03 tỷ USD

Xuất, nhập khẩu phục hồi mạnh mẽ, xuất siêu 2,03 tỷ USD

Tận dụng EVFTA, xuất khẩu 2 tháng đầu năm tăng trưởng ấn tượng

Tận dụng EVFTA, xuất khẩu 2 tháng đầu năm tăng trưởng ấn tượng

Phát huy nội lực kinh tế để phát triển bền vững

Phát huy nội lực kinh tế để phát triển bền vững

Xuất khẩu hàng hóa tăng mạnh nhờ EVFTA

Xuất khẩu hàng hóa tăng mạnh nhờ EVFTA

FTA thế hệ mới: Dấu mốc quan trọng trên con đường hội nhập

FTA thế hệ mới: Dấu mốc quan trọng trên con đường hội nhập

Xuất khẩu nhiều nhóm hàng tăng mạnh, xuất siêu đạt 1,81 tỷ USD

Xuất khẩu nhiều nhóm hàng tăng mạnh, xuất siêu đạt 1,81 tỷ USD

Việt Nam đã xuất siêu 1,81 tỷ USD

Việt Nam đã xuất siêu 1,81 tỷ USD

Xuất siêu đang giảm nhanh

Xuất siêu đang giảm nhanh

Đà Nẵng: Ngoại giao kinh tế đóng góp tích cực vào tăng trưởng thương mại

Đà Nẵng: Ngoại giao kinh tế đóng góp tích cực vào tăng trưởng thương mại

9 mặt hàng xuất khẩu hơn 1 tỷ USD

9 mặt hàng xuất khẩu hơn 1 tỷ USD

Việt Nam luôn ở thế xuất siêu với thị trường UAE

Việt Nam luôn ở thế xuất siêu với thị trường UAE

Kim ngạch thương mại Việt Nam - UAE tăng mạnh trong 2 tháng đầu năm

Kim ngạch thương mại Việt Nam - UAE tăng mạnh trong 2 tháng đầu năm

Thúc đẩy xuất khẩu theo hướng bền vững

Xuất nông, lâm, thủy sản sang Hoa Kỳ tăng 57,3%

Xuất nông, lâm, thủy sản sang Hoa Kỳ tăng 57,3%

2 tháng năm 2021, Việt Nam xuất siêu 1,29 tỷ USD

2 tháng năm 2021, Việt Nam xuất siêu 1,29 tỷ USD

Các doanh nghiệp tăng tốc xuất khẩu: Tận dụng lợi thế từ các FTA

Các doanh nghiệp tăng tốc xuất khẩu: Tận dụng lợi thế từ các FTA

Giữ đà tăng trưởng