Mang tiếng idol công ty lớn mà ITZY còn ít quần áo hơn cả người thường là sao?

Mang tiếng idol công ty lớn mà ITZY còn ít quần áo hơn cả người thường là sao?

Netizen đang vô cùng ngán ngẩm cho rằng JYP đang quá 'keo kiệt' với ITZY. Nhóm nữ gì mà một set đồ mặc hoài...