HLV và cầu thủ giảm hoặc không nhận lương để cứu CLB mùa dịch

HLV và cầu thủ giảm hoặc không nhận lương để cứu CLB mùa dịch

Các cầu thủ và ban huấn luyện Leeds United đã đồng ý không nhận lương của họ trong thời điểm dịch bệnh...