Covid-19: Cách ly, theo dõi 14 ngày lao động Trung Quốc trở lại Việt Nam

Covid-19: Cách ly, theo dõi 14 ngày lao động Trung Quốc trở lại Việt Nam

35 lao động Trung Quốc cách ly tại Hà Tĩnh trở lại làm việc

35 lao động Trung Quốc cách ly tại Hà Tĩnh trở lại làm việc

Thực hiện nghiêm việc phòng chống dịch bệnh Covid-19

Thực hiện nghiêm việc phòng chống dịch bệnh Covid-19

97% lao động đã quay lại làm việc sau Tết

97% lao động đã quay lại làm việc sau Tết

Chưa thiếu hụt lớn lao động do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Chưa thiếu hụt lớn lao động do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Cách ly, theo dõi hơn 5.000 lao động Trung Quốc trở lại Việt Nam để phòng chống Covid-19

Cách ly, theo dõi hơn 5.000 lao động Trung Quốc trở lại Việt Nam để phòng chống Covid-19

Đang cách ly, theo dõi hơn 5.000 lao động Trung Quốc tại 41 tỉnh, thành Việt Nam

Cách ly, theo dõi hơn 5.000 lao động Trung Quốc trở lại Việt Nam để phòng chống Covid-19

Giám sát người Trung Quốc trở lại làm việc ở Thanh Hóa đề phòng nCoV

Quảng Nam bác tin taxi ở Hội An từ chối khách Trung Quốc

Quảng Nam cách ly 9 người Trung Quốc trở lại làm việc tại thủy điện

Cách ly lao động Trung Quốc trở lại Việt Nam làm việc sau kỳ nghỉ Tết

Quảng Nam: Cách ly tại chỗ 9 lao động Trung Quốc

Quảng Nam cách ly tại chỗ 9 người Trung Quốc làm việc ở thủy điện

Phòng virus Corona lây lan, Formosa Hà Tĩnh tạm thời cấm nhân viên Trung Quốc trở lại làm việc

Yêu cầu quản lý lao động Trung Quốc về quê ăn Tết trở lại Việt Nam