EVN tiên phong kiến tạo nền kinh tế số

EVN tiên phong kiến tạo nền kinh tế số

Trong nhiều năm qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong...
EVN tích cực tham gia vào cách mạng số

EVN tích cực tham gia vào cách mạng số