Đảm bảo tính khả thi của các chính sách đối với lao động nữ

Đảm bảo tính khả thi của các chính sách đối với lao động nữ

Hà Nội lấy ý kiến về tăng tuổi nghỉ hưu

Hà Nội lấy ý kiến về tăng tuổi nghỉ hưu

Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất được nghỉ làm việc trong Ngày Gia đình Việt Nam

Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất được nghỉ làm việc trong Ngày Gia đình Việt Nam

Nghỉ hưu, tuổi nào phù hợp?

Nghỉ hưu, tuổi nào phù hợp?

Có người chưa nghỉ hưu nhưng gần như đã nghỉ làm, đến cơ quan chỉ cho vui

Có người chưa nghỉ hưu nhưng gần như đã nghỉ làm, đến cơ quan chỉ cho vui

Xem xét quyền con người khi mở rộng khung giờ làm thêm

Xem xét quyền con người khi mở rộng khung giờ làm thêm

SỬA LUẬT LAO ĐỘNG CẦN QUAN TÂM HƠN ĐẾN QUYỀN LỢI CỦA PHỤ NỮ

SỬA LUẬT LAO ĐỘNG CẦN QUAN TÂM HƠN ĐẾN QUYỀN LỢI CỦA PHỤ NỮ

Đề cao tiến độ, tính khả thi các dự án luật

Đề cao tiến độ, tính khả thi các dự án luật

Hà Nội: Giữ nguyên khung thỏa thuận làm thêm giờ

Hà Nội: Giữ nguyên khung thỏa thuận làm thêm giờ

Nhiều người lao động Hà Nội đề xuất tăng ngày nghỉ lễ, giảm giờ làm việc

Nhiều người lao động Hà Nội đề xuất tăng ngày nghỉ lễ, giảm giờ làm việc

Bình Dương: Không tăng tuổi nghỉ hưu với công nhân sản xuất trực tiếp

Bình Dương: Không tăng tuổi nghỉ hưu với công nhân sản xuất trực tiếp

Đề xuất mỗi năm tăng 3 ngày nghỉ, giảm thời gian làm việc trong tuần

Đề xuất mỗi năm tăng 3 ngày nghỉ, giảm thời gian làm việc trong tuần

Thừa Thiên - Huế: Lấy ý kiến góp ý dự thảo Bộ luật Lao động 'sửa đổi' năm 2019

Thừa Thiên - Huế: Lấy ý kiến góp ý dự thảo Bộ luật Lao động 'sửa đổi' năm 2019

Ai muốn tăng tuổi hưu?

Ai muốn tăng tuổi hưu?

Đảm bảo quyền cho người chưa thành niên

Đảm bảo quyền cho người chưa thành niên

Đề xuất cho người lao động nghỉ ngày thứ Bảy, Chủ nhật

Đề xuất cho người lao động nghỉ ngày thứ Bảy, Chủ nhật

Xây dựng Bộ luật Lao động bám sát yêu cầu thực tiễn

Xây dựng Bộ luật Lao động bám sát yêu cầu thực tiễn

Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất mới về tuổi hưu, giờ làm thêm, tiền lương

Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất mới về tuổi hưu, giờ làm thêm, tiền lương

Đề xuất chỉ tăng tuổi nghỉ hưu cho rất ít công nhân lao động

Đề xuất chỉ tăng tuổi nghỉ hưu cho rất ít công nhân lao động

Đề xuất thêm 3 ngày nghỉ dịp Quốc khánh

Đề xuất thêm 3 ngày nghỉ dịp Quốc khánh

Quy định ngày nghỉ hằng tuần

Quy định ngày nghỉ hằng tuần

Không nên tăng tuổi nghỉ hưu với lao động nữ

Không nên tăng tuổi nghỉ hưu với lao động nữ

Đề xuất cho người lao động được nghỉ thêm chiều thứ 7

Đề xuất cho người lao động được nghỉ thêm chiều thứ 7

Chỉ nên tăng giờ làm thêm ở một số ngành nghề cá biệt

Chỉ nên tăng giờ làm thêm ở một số ngành nghề cá biệt

Doanh nghiệp có đặc thù mùa vụ không muốn giảm thời gian làm thêm

Doanh nghiệp có đặc thù mùa vụ không muốn giảm thời gian làm thêm

Sửa đổi Bộ luật Lao động: Mở rộng nhận diện với lao động chưa thành niên

Sửa đổi Bộ luật Lao động: Mở rộng nhận diện với lao động chưa thành niên

Tiếp tục lấy ý kiến mở rộng khung thỏa thuận làm thêm giờ

Tiếp tục lấy ý kiến mở rộng khung thỏa thuận làm thêm giờ

Thanh Hóa: Người lao động không đồng tình tăng giờ làm thêm

Thanh Hóa: Người lao động không đồng tình tăng giờ làm thêm

Có thể trở thành rào cản với nền kinh tế

Có thể trở thành rào cản với nền kinh tế

Sửa đổi Bộ luật Lao động cho phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế

Sửa đổi Bộ luật Lao động cho phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế

Kiên Giang: Kiến nghị làm việc không quá 44 giờ/tuần

Kiên Giang: Kiến nghị làm việc không quá 44 giờ/tuần

Phú Thọ: Lấy ý kiến cử tri về công tác xây dựng Luật và phát triển kinh tế - xã hội

Phú Thọ: Lấy ý kiến cử tri về công tác xây dựng Luật và phát triển kinh tế - xã hội

Tuổi nghỉ hưu cần tiếp tục cân nhắc

Tuổi nghỉ hưu cần tiếp tục cân nhắc

Lâm Đồng: Kiến nghị quyền nghỉ hưu sớm cho người lao động

Lâm Đồng: Kiến nghị quyền nghỉ hưu sớm cho người lao động

Trình phương án mới về tuổi nghỉ hưu

Trình phương án mới về tuổi nghỉ hưu

Có nên trả lương cho lao động lũy tiến theo làm thêm giờ?

Có nên trả lương cho lao động lũy tiến theo làm thêm giờ?

Người lao động Hải Dương kiến nghị giảm giờ làm, tăng ngày nghỉ trong năm

Người lao động Hải Dương kiến nghị giảm giờ làm, tăng ngày nghỉ trong năm

Tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình có tính tới đặc thù ngành

Tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình có tính tới đặc thù ngành

Từ năm 2021 có thể tăng tuổi nghỉ hưu

Từ năm 2021 có thể tăng tuổi nghỉ hưu

Ủy ban Về các vấn đề xã hội tán thành chủ trương tăng tuổi nghỉ hưu

Ủy ban Về các vấn đề xã hội tán thành chủ trương tăng tuổi nghỉ hưu

Thống nhất trình Quốc hội 2 phương án tăng tuổi nghỉ hưu có lộ trình

Thống nhất trình Quốc hội 2 phương án tăng tuổi nghỉ hưu có lộ trình

Luật Lao động (sửa đổi): Quy định 'Tổ chức của người lao động' ngoài Công đoàn

Luật Lao động (sửa đổi): Quy định 'Tổ chức của người lao động' ngoài Công đoàn

Nhất quán quan điểm không tăng giờ làm thêm

Nhất quán quan điểm không tăng giờ làm thêm

Ý kiến trái chiều về đề xuất tăng thêm 3 ngày nghỉ trong năm

Ý kiến trái chiều về đề xuất tăng thêm 3 ngày nghỉ trong năm

Ông Vũ Thành Tự Anh: Không thấy đời sống thực sự trong dự thảo Bộ Luật Lao động sửa đổi

Ông Vũ Thành Tự Anh: Không thấy đời sống thực sự trong dự thảo Bộ Luật Lao động sửa đổi

Dự thảo Bộ Luật lao động (sửa đổi) tác động bất lợi tới doanh nghiệp?

Dự thảo Bộ Luật lao động (sửa đổi) tác động bất lợi tới doanh nghiệp?

Tổng giám đốc May 10: Chưa nên giảm giờ làm việc trong tuần xuống 44 tiếng.

Tổng giám đốc May 10: Chưa nên giảm giờ làm việc trong tuần xuống 44 tiếng.

Đề xuất bổ sung thêm ít nhất 3 ngày nghỉ trong năm

Đề xuất bổ sung thêm ít nhất 3 ngày nghỉ trong năm

Tăng giờ làm thêm, tăng tuổi hưu: Cần cân nhắc kỹ

Giữ nguyên 48 giờ làm việc/tuần, tăng giờ làm việc năm

Giữ nguyên 48 giờ làm việc/tuần, tăng giờ làm việc năm

Đề xuất làm việc 44 giờ/tuần chưa được đồng thuận

Đề xuất làm việc 44 giờ/tuần chưa được đồng thuận

Đi làm dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, người lao động được hưởng lương bao nhiêu?

Đi làm dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, người lao động được hưởng lương bao nhiêu?

Doanh nghiệp băn khoăn điểm gì trong dự Luật lao động sửa đổi?

Doanh nghiệp băn khoăn điểm gì trong dự Luật lao động sửa đổi?

Giảm giờ làm là xu hướng tiến bộ, sao lại đề xuất tăng?

Giảm giờ làm là xu hướng tiến bộ, sao lại đề xuất tăng?

Chủ tịch Quốc hội: Tăng tuổi nghỉ hưu không phải vì người đương chức

Chủ tịch Quốc hội: Tăng tuổi nghỉ hưu không phải vì người đương chức

Cam kết về lao động trong EVFTA đang được nội luật hóa như thế nào?

Cam kết về lao động trong EVFTA đang được nội luật hóa như thế nào?

Lao động nữ không muốn tăng tuổi nghỉ hưu

Lao động nữ không muốn tăng tuổi nghỉ hưu