Tiết kiệm năng lượng: Nghĩa vụ và trách nhiệm

    Gốc

    Hanoinet - Từ kết quả kiểm tra thực tế, Bộ Công Thương nhận định, việc triển khai thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện theo quy định tại Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ được các địa phương quán triệt và thực hiện nghiêm túc.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=15&NewsId=76837