Tiết kiệm là giải pháp hàng đầu !

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Theo dự báo, năm 2008, nếu nhu cầu điện tăng ở mức 15,8% hoặc cao hơn và trong trường hợp sự cố các nguồn nhiệt điện xảy ra, đồng thời lũ không về trên các hồ lớn của hệ thống vào đầu tháng 6-2008... thì hệ thống điện quốc gia sẽ thiếu nghiêm trọng, nhất là vào giờ cao điểm.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/156980