Tiếp tục thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá là CCHC và công tác cán bộ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Sáng 9/7, Hội nghị BCH Đảng bộ TP tiếp tục thảo luận, bổ sung thêm vào dự thảo kiểm điểm công tác nửa nhiệm kỳ của BCH, Ban Thường vụ Thành ủy khóa XIV.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=16&NewsId=74820