Tiếp tục hợp sức phá rào

    Báo Sức Khỏe & Đời Sống
    Gốc

    Với kim ngạch xuất khẩu năm 2007 dự kiến đạt 7,8 tỷ USD, tăng 31% so với năm 2006, dệt may đang được đánh giá là mặt hàng xuất khẩu chủ lực trong nhóm chủ lực. Tuy nhiên, dự báo năm 2008 tới vẫn tiếp tục là một năm đầy căng thẳng.

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=18186