Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Vừa qua, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Ngô Văn Tuyến đã ký ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong CNVCLĐ Thủ đô giai đoạn 2016 – 2020.

Theo đó, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong CNVCLĐ Thủ đô sẽ được thực hiện với 4 nội dung, bao gồm: Tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp” gắn với các tiêu chí xây dựng danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng nếp sống văn minh đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường; thực hiện các hình thức tuyên truyền hiệu quả.

Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” - Ảnh 1

LĐLĐ Thành phố yêu cầu, các cấp CĐ Thủ đô cần tuyên truyền, khuyến khích CNVCLĐ tham gia các hoạt động sáng tạo và xây dựng đời sống văn hóa; tiếp tục triển khai “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp” trong CNVCLĐ, góp phần quan trọng xây dựng môi trường văn hóa và xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; đồng thời phát huy vai trò của người lao động, của các đơn vị đối với xây dựng văn hóa trong cộng đồng.

Song song với đó, cần nâng cao chất lượng mô hình “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” làm nòng cốt để xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, phấn đấu đến năm 2020, trên 70% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận và giữ vững danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”; “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”; “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; xây dựng đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô thanh lịch, văn minh; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội... tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nếp sống, ứng xử, giao tiếp của CNVCLĐ Thủ đô.

Phạm Diệp