Thực hiện lãi suất thỏa thuận đối với một số nhu cầu vay vốn từ 1-2

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Tổ chức tín dụng xác định các giới hạn tín dụng đối với một khách hàng và lĩnh vực cho vay phù hợp với quy định của NHNN về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD và điều kiện hoạt động kinh doanh của TCTD;

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=124472