Thống đốc NHNN yêu cầu cách chức Giám đốc VIB Bank Sài Gòn

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Theo NHNN chi nhánh TP.HCM, VIB Bank Sài Gòn đã cho Công ty Vận tải biển Sài Gòn vay tiền nhưng lại buộc khách hàng phải ký quỹ. Đây là hình thức để các NH thương mại lách trần lãi suất cho vay.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=72649