Thông đoạn đường trên tuyến xa lộ Côn Minh-Băng Cốc

    Báo VTC News
    1 đăng lạiGốc

    Ngày 21/3, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã làm lễ thông xe đoạn đường cao tốc trên đất Trung Quốc thuộc tuyến xa lộ Côn Minh-Băng Cốc.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/241553/Default.aspx