Thiếu nghiêm trọng nhân lực CNTT cho thị trường Nhật Bản

    Gốc

    Hanoinet - Nhận định này vừa được đưa ra tại hội thảo “Nguồn nhân lực cho hợp tác công nghệ thông tin Việt - Nhật” do Hiệp hội DN phần mềm Việt Nam (Vinasa) tổ chức sáng 14/11 tại Hà Nội.

    Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=12&NewsId=28385