Thiết kế xây dựng kháng chấn động đất: Sự thận trọng cần thiết

    Gốc

    Được coi là một sự thận trọng cần thiết trước bài học kinh nghiệm của nhiều nước láng giềng đối phó với động đất, UBND thành phố Hà Nội vừa có chỉ thị yêu...

      Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/08/07/104046/9461