“Thiệt hại vật chất của Sông Đà 2 không lớn”

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Sau sự cố công trình Thủy điện Bản Vẽ, giá SD2 liên tiếp hai phiên giảm mạnh...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=84945627469614&page=category