Thiệt hại khủng khiếp

    Gốc

    Những tổn thất to lớn gây ra bởi cuộc đình công kéo dài 3 tháng của Hiệp hội Các nhà biên kịch Mỹ (kết thúc vào tháng 2 vừa rồi) đã được Viện Milken của Mỹ tổng kết.

      Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Vanhoa/Dienanh/2008/6/9/243698.tno