Thị trường vật liệu xây dựng: Nỗi lo hàng dỏm

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Đang mùa cao điểm xây dựng nhưng nhiều loại vật liệu trong nước như thép, kính… vẫn rất ế ẩm do cầu giảm, tiêu thụ chậm, dẫu giá liên tục được điều chỉnh giảm. Trong khi đó, hàng loạt vật liệu...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/giacathitruong/2009/04/11/103000/13819