Thị trường chứng khoán đều bước đi lên

    Gốc

    Hanoinet - Liên tục 5 phiên kể từ khi UBCKNN ban hành quyết định giảm biên độ giao dịch trên 2 sàn xuống 1-2%, giá hầu hết cổ phiếu tăng trần, song giá trị giao dịch lại diễn biến tỷ lệ nghịch, dấy lên không ít lo ngại về tính thanh khoản trên thị trường.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=11&NewsId=50587