Thêm một mạng di động của Bộ Công an sắp ra mắt

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet- Bộ thông tin và Truyền thông đang hoàn tất các thủ tục cần thiết để cấp phép băng tần 1.800 MHz cho Tổng công ty Viễn thông toàn cầu (GTel) thuộc Bộ Công an. Với giấy phép này, GTel sẽ là nhà khai thác di động thứ 7 tại VN, và có cùng công nghệ GSM với VinaPhone, MobiFone và Viettel.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=38645