Thêm một kênh thông tin ẩm thực cho Việt Kiều

Đặc san Thế giới Ẩm Thực (TGAT) tháng 12/2007 sẽ tập trung thông tin giới thiệu ẩm thực Việt Nam và thế giới phục vụ cho đông đảo Kiều bào về quê ăn tết vào dịp cuối năm.