Thêm một 'Đường cờ Tổ quốc' trên quê hương Bạc Liêu

Những công trình 'Đường cờ Tổ quốc' được khánh thành và đưa vào sử dụng trên quê hương Bạc Liêu ngoài lan tỏa tinh thần yêu nước còn tạo động lực để người dân tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế.

LÊ HOÀNG thực hiện -

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/them-mot-duong-co-to-quoc-tren-que-huong-bac-lieu-196240303150028764.htm