Thêm 11 nước tham gia chương trình GNEP

    Báo VTC News
    Gốc

    Mạng tin trực tuyến Antara ngày 16/9 cho biết Mỹ đã thu hút được thêm 11 nước khác tham gia vào chương trình năng lượng hạt nhân mang tên "Đối tác Năng lượng Hạt nhân toàn cầu" (GNEP).

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/213761/Default.aspx