Thẻ FPT Gate thanh toán được cho dịch vụ game Garena

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Từ tháng 9/2008, người chơi game sẽ có thể thanh toán các dịch vụ trên cổng thông tin điện tử Garena (www.garena.com).

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=11397&t=pcolarticle