Thanh tra Sở VH - TT - DL sẽ vào cuộc

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Sẽ xem xét lại các văn bản từ hoạt động Hội Taekwondo TPHCM, đặc biệt là trình tự thủ tục bản thông báo cấm trọng tài Trần Hoàng Tuấn hoạt động

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/the-thao/239099.asp