Thành phố dùng cáp treo công cộng lơ lửng để tránh tắc đường

Để tránh tình trạng tắc đường, một số thành phố ở các quốc gia trên thế giới đã lắp đặt hệ thống cáp treo, giúp hành khách có điều kiện di chuyển nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Video: Lao Động