Thắng cố - các cung bậc...

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    Thắng cố là một món ăn mang tính đặc trưng của người Mông và một số dân tộc thiểu số vùng núi cao Tây Bắc, Việt Bắc. Nó được chế biến từ nội tạng trâu bò tươi (lòng, gan, phổi, dạ dày, tiết), thịt da, xương đuôi...

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Honviet/DuviVietNam/41721/default.aspx