Thần Sa: Bãi vàng hồi sinh

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Cách đây gần chục năm, khi hàng đoàn người tay dao tay kiếm, cuốc, xẻng gồng gánh lũ lượt kéo nhau về Thần Sa săn vàng sa khoáng, tôi cũng có mặt trong đoàn quân ấy.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=8&NewsId=74843