Teen 4 mắt thể hiện nào

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Đối với những teen bị cận, viễn hay loạn thị, việc đeo kính thường làm teen mình khó chịu và bị gán cho cái tên “mọt sách”. Nhưng giờ đây, với xu hướng thời trang kính lên ngôi,

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=27949