Tập trung thực hiện tốt cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    (NLĐ)- Thủ tướng Chính phủ ngày 10-4 đã có công điện gửi đơn vị, địa phương liên quan, yêu cầu tập trung thực hiện tốt cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở.

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090411012431345P0C1002/tap-trung-thuc-hien-tot-cuoc-tong-dieu-tra-dan-so-va-nha-o.htm