Tặng kỷ niệm chương hữu nghị cho 2 người Lào

    Báo VTC News
    Gốc

    Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam Trần Trọng Khánh đã trao Kỷ niệm chương “Vì Hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc” cho 2 người Lào vì những đóng góp họ trong việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/228848/Default.aspx