Tăng cường phòng dịch trong hoạt động kiểm toán

  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Chính phủ ngày 25/7, để góp phần ngăn chặn, ứng phó với dịch bệnh, Tổng Kiểm toán nhà nước (KTNN) vừa có Công điện yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện một số biện pháp đồng bộ.

  Theo Tổng KTNN, hiện nay, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) đã có các ca nhiễm trong cộng đồng sau thời gian dài không có ca mắc mới và đang có những diễn biến rất phức tạp.

  Do đó, các đơn vị KTNN cần tiếp tục quán triệt các quan điểm, nguyên tắc, phương châm và thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/4, tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, công điện, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; các công điện, văn bản chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước về phòng, chống dịch COVID-19; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo đến công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

  Tổng KTNN yêu cầu toàn bộ các cuộc kiểm toán đang kiểm toán và chuẩn bị triển khai kiểm toán phải tuân thủ nghiêm các quy định của Bộ Y tế, cơ quan có thẩm quyền của địa phương và đơn vị được kiểm toán về phòng, chống dịch; có giải pháp đảm bảo an toàn cho Kiểm toán viên, Đoàn kiểm toán và các đơn vị, cá nhân có liên quan trong thời gian kiểm toán tại đơn vị, đảm bảo thực hiện tốt nhất công tác phòng, chống dịch COVID-19.

  Riêng đối với các cuộc kiểm toán đang triển khai tại các đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và địa phương có dịch: Thủ trưởng đơn vị yêu cầu Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán ưu tiên, tạo điều kiện tốt nhất cho các đơn vị được kiểm toán trong công tác phòng, chống dịch; trường hợp cần thiết Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét dừng kiểm toán tại các đơn vị, đầu mối có liên quan tại từng Đoàn kiểm toán phù hợp với điều kiện cụ thể trong phòng, chống dịch COVID-19.

  Cần tiếp tục siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch tại trụ sở đơn vị, nhất là đối với việc ra, vào cơ quan, đơn vị và việc vệ sinh, sát khuẩn thường xuyên trụ sở đơn vị. Đồng thời, đề cao cảnh giác, không chủ quan và thực hiện theo các khuyến cáo của Bộ Y tế trong phòng, chống dịch. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Kiểm toán nhà nước hạn chế tối đa đến các nơi công cộng trừ trường hợp thật sự cần thiết; tự giáç chấp hành các yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng.

  Tổng KTNN cũng đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Kiểm toán nhà nước trong thời gian từ ngày 10/7 đến nay đã đến hoặc/và lưu trú tại thành phố Đà Nẵng phải báo cáo ngay Thủ trưởng đơn vị và phải tự cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày hoặc cho đến khi có thông báo mới. Sau khi được báo cáo, Thủ trưởng đơn vị phải bố trí người thực hiện công việc thay cho công chức, viên chức, người lao động phải cách ly để các công việc được thông suốt. Cần có báo cáo và thông tin nắm bắt được tổ chức báo cáo ngay Tổng Kiểm toán nhà nước đối với các trường hợp đã đến, lưu trú tại Đà Nẵng để có biện pháp phòng, chống dịch phù hợp. Ngoài ra, tùy theo diễn biến của dịch, có giải pháp kịp thời, nhất là thực hiện nghiêm việc cách ly nếu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có sinh sống hoặc đến những nơi có dịch.

  Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước phải chịu trách nhiệm về việc công chức, viên chức và người lao động bị lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch của Nhà nước và chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước.

  Anh Minh

   Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/xa-hoi/tang-cuong-phong-dich-trong-hoat-dong-kiem-toan/402115.vgp