Tận diệt chim cò

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Đàn chim trời ở Thừa Thiên - Huế mỗi lúc một thưa dần vì công nghệ “tận diệt” của dân bản địa. Vùng sông nước Thừa Thiên - Huế hằng năm có đến 34 loài chim di cư trú ngụ và 36 loài chim định cư, trong đó có 21 loài được ghi vào danh mục bảo vệ nghiêm ngặt của cộng đồng châu Âu và một loài được ghi vào sách đỏ Việt Nam

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/248322.asp