Tạm dừng cấp giấy phép xuất khẩu phân bón

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO)- Giá phân bón trong nước (do được bù giá) nên đang thấp hơn giá phân bón thế giới. Điều này xuất hiện tình trạng “xuất khẩu ngược” phân bón ra nước ngoài để hưởng chênh lệch gây bất ổn cho thị trường trong nước.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/167462