Dành trọn cuộc đời gìn giữ, trao truyền chữ Thái cổ

Dành trọn cuộc đời gìn giữ, trao truyền chữ Thái cổ

Trong ngôi nhà sàn được bài trí theo đúng phong tục của người Thái với hàng trăm cuốn sách, tư liệu bằng...